JOB inzert : on-line nabídky práce, zaměstnání, volná místa, brigády, životopisy - inzerce zdarma.

Vyhledávání na JOBinzert.cz,
= 1063 nabídek práce

Obor:
Lokalita:
Stáří inzerátu:

Pracovní poměr:

odkazy
mLink.cz - časově cílené zpětné odkazy

Zážitky jako dárky, zážitek jako dárek

Aukro.cz

onlinetechnik.cz


Moje těhotenství - Těhotenství a porod, těhotenský kalendář.

Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank
V databázi je celkem 1063 nabídek práce

Poradna Možnost rekvalifikace Vzory životopisů Životopisy - download
Motivační (průvodní) dopisy Vzorové dokumenty Diskuzní fórum
Jak začít podnikat Chcete zkusit franchising? Jak na Podnikatelský plán (záměr)
Příběhy úspěšných podnikatelů Au-pair Affiliate systémy (výdělky)
Google - síť přátel (videa, komentáře, hodnocení) Pro chvíle oddechu - Zlatehry.cz
Dalších 100 000 nabídek práce Doménový byznys - byznys pro každého Další ...

10.000 nabídek práce
z Úřadů práce z celé ČR

Provizní systém:
mLink.cz - časově cílené zpětné odkazy
Klíčová slova:
zobrazit podnikatelský plánJak na podnikatelský plán aneb kudy vede cesta k úspěchu ( x )
zobrazit podnikatelský plánPodnikatelský plán - Tvorba webových prezentací ( x )
zobrazit podnikatelský plánPodnikatelský plán - Pekárna ( x )
zobrazit podnikatelský plánPodnikatelský plán - Jihomoravské inovační centrum, Z.S.P.O ( x )
zobrazit podnikatelský plánPodnikatelský plán a strategie malého a středního podniku v oblasti E-businessu. ( x )
zobrazit podnikatelský plánPodnikatelský plán - Semestrální práce ( x )
zobrazit podnikatelský plánPodnikatelský plán (mp3) ( x )

Slovník pojmů:
nahoru  Klíčové slovo: teorie
Zobrazit podnikatelský plán  Podnikatelský plán - teorie
Jedná se o zpracovaný referát na téma podnikatelského plánu, který vysvětluje, proč je jeho tovrba důležitá, co by měl plán obsahovat a jaké jsou zásady pro jeho zpracování.
zobrazeno: xZobrazit podnikatelský plán  Podnikatelský plán
Co je to podnikatelský plán. Funkce externího a interního pod. plánu. Oblasti jeho využití - zakládání, růst, stabilizace a krize podniku. Vše, co musí pod. plán obsahovat - shrnutí, všeobecný popis organizace a klíčových osob organizace, popis výrobků, odvětví, trhu a konkurence, plán pracovníků, výroby, výzkumu a vývoje, marketingový plán a plán odbytu, finanční plán, rozsah podnikatelského rizika - charakteristika těchto jednotlivých kategorií.
zobrazeno: xZobrazit podnikatelský plán  Dlouhodobý finanční plán podniku - diplomová práce
Jedná se o vypracovanou 71 stránkovou diplomovou práci, která se věnuje problematice dlouhodobého finančního plánu podniku ze všech úhlů pohledu - právního a účetního. Práce obsahuje i přílohy dle níže uvedeného soupisu.
zobrazeno: xnahoru  Klíčové slovo: obchod a zpracováním dřeva
Zobrazit podnikatelský plán  Ministrategie podniku aneb podnikatelský záměr - Woodstar, s.r.o
Obsahem této práce je založení fiktivního podniku zabývajícího se obchodem a zpracováním dřeva. Představeny jsou charakteristické znaky podniku, jeho identifikační údaje a samozřejmě i analýza podniku, jeho okolí, trhu, dodavatelů a odběratelů nebo také zhodnocení silných a slabých stránek podniku. V závěru práce se nachází vize ideálního podniku, jaké jsou jeho strategické cíle a operace.
zobrazeno: xnahoru  Klíčové slovo: kulečníková herna
Zobrazit podnikatelský plán  Podnikatelský záměr a žádost o úvěr na rozšíření kulečníkové herny AKTIV
Práce se zabývá podnikatelským záměrem a žádostí o úvěr na rozšíření kulečníkové herny AKTIV. Věnuje se popisu podniku žádajícího o úvěr. Uvádí konkurenční prostředí v jeho lokalitě a úvěrové detaily. Sleduje vybavení firmy, bilanci aktiv a pasiv, tvorbu a rozdělení zisku, výkaz toku peněžní hotovosti a odpisový plán hmotného investičního majetku. Přílohy si všímají sortimentu prodeje nápojů (nákupní ceny, prodejní ceny, týdenní tržby a zisky), propočítávají náklady, tržby a zisky z jednotlivých typů jídel a cigaret, mzdové náklady, režijní náklady týdně a provozní výsledek celkem. Ropracovávají tvorbu a rozdělení zisku, Cash flow, tržby a náklady, splátkový kalendář, plánované investice do vybudování hostince (rekonstrukce, vybavení), výkaz o majetku a závazcích a výkaz příjmů a výdajů.
zobrazeno: xnahoru  Klíčové slovo: trh s masem, uzeninami
Zobrazit podnikatelský plán  Podnikatelský plán Štika, v.o.s.
Práce se zabývá podnikatelským plánem společnosti Štika, v.o.s. Práci tvoří dvě části - část Podnik a část Finanční údaje. První část udává popis daného podniku, věnuje se poskytovanému produktu a službě, uvádí marketingové informace, informace o umístění podniku, konkurenci, managementu a personálním zajištění. Všímá si plánu uspořádání podniku, použití a očekávaného efektu půjčky a získané poznatky shrnuje. Finanční údaje rozpracovávají zdroje a využití finančních prostředků a seznam kapitálového zařízení.
zobrazeno: xnahoru  Klíčové slovo: zřízení hostince, restaurace, pizzerie, hotelu
Zobrazit podnikatelský plán  Hostinec U kata - podnikatelský plán
Práce se zabývá podnikatelským záměrem zřízení hostince U Kata. Uvádí stručné informace o předkladateli žádosti o úvěr, popisuje podniku z hlediska objektu, reklamy a analýzy konkurence. Rozebírá personální obsazení a investiční výdaje za renovaci, vabavení, kuchyň, nádobí ostatní potřeby. Předkládá návrh čerpání a splátek úvěru, kalkulaci předběžných hospodářských výsledků firmy a rizika.
zobrazeno: xZobrazit podnikatelský plán  Podnikatelský záměr - restaurace
Práce se věnuje představení podnikatelského plánu z oblasti pohostinství, jehož součástí je ralizační resumé, koncept společnosti, struktura vedení firmy, finanční otázky a plánovaná organizace spojená se začátkem podnikaní.
zobrazeno: xZobrazit podnikatelský plán  Podnikatelský záměr - pizzerie
Seminární práce z předmětu – Podniková ekonomika na téma: Podnikatelský plán restaurace – Pizzerie „U Jany“ s.r.o.
zobrazeno: xZobrazit podnikatelský plán  Podnikatelský plán - hotel Zlatá klec
Cílem této práce je provést analýzu trhu hotelových zařízení v Praze, a výsledky využít pro zkvalitnění a rozšíření služeb hotelu Zlatá klec. Na základě této analýzy je proveden návrh na zavedení dodatečných služeb za účelem zvýšení konkurenceschopnosti hotelu. Tento projekt je vypracován pro externí účely, jakožto podklad pro rozhodování o poskytnutí úvěru od finančního institutu.
zobrazeno: xnahoru  Klíčové slovo: zřízení firmy na projektování a výrobu forem pro plastikářský a gumárenský průmysl
Zobrazit podnikatelský plán  Podnikatelský plán – firma na projektování a výrobu forem pro plastikářský a gumárenský průmysl
Práce se zabývá podnikatelským plánem na zřízení firmy na projektování a výrobu forem pro plastikářský a gumárenský průmysl. Uvádí infromace týkající se předmětu a oboru podnikání, analyzuje konkureční prostředí, popisuje projekt a všímá si výrobku. Sleduje organizaci toku informací a vyřizování zakázek, organizaci firmy, podporu prodeje a poskytování informací, průběžnou dobu výroby, výrobní prostory a zkoumá rizika. Rozebírá vstupní předpoklady pro sestavení podnikatelského záměru a rozpočet zahajovacích výdajů, kde nezapomíná na umořovací plán. Následuje rozpočet měsíčních nákladů, předběžná propočtová kalkulace pro jednotlivé výrobní programy, rozpočet potřeby kapitálu - rozvaha, rozpočet ročních nákladů a výnosů – výsledovka a rozpočet ročního Cash–flow.
zobrazeno: xnahoru  Klíčové slovo: antikvariát, knihkupectví
Zobrazit podnikatelský plán  Podnikatelský projekt - knihkupectví
Proces rozhodnutí o podnikání, zahájení podnikatelské činnosti (sebeanalýza, nápad, základní podmínky, předmět podnikání, průzkum trhu, rozhodnutí o přežití, potřeby podnikání), výpočet potřebné výše úvěru, výpočet podnikatelského efektu, technické informace – pracovníci, plocha.
zobrazeno: xZobrazit podnikatelský plán  Antikvariát a knihkupectví v Jičíně
Cílem podnikatelského záměru je zviditelnění firmy pomocí vytvoření webových stránek a internetového obchodu. Podnikatelský záměr je vypracován na základě hospodaření uplynulých let.
zobrazeno: xnahoru  Klíčové slovo: založení agentury pro rozvoj mikroregionu
Zobrazit podnikatelský plán  Založení agentury pro rozvoj mikroregionu
Práce obsahuje fiktivní návrh na založení agentury pro rozvoj mikroregionu. Nejprve se věnuje profilu a představení poradenské agentury. Poté charakterizuje mikroregion povodí Ondřejnice Závěr popisuje návrhy a analýzy pro klienta tj. silné a slabé stránky regionu a návrhy pro zákazníka.
zobrazeno: xnahoru  Klíčové slovo: fitness centrum
Zobrazit podnikatelský plán  Projekt fitness centra - podnikatelský záměr
Práce si za cíl podnikatelského záměru zvolila založení a provozování fitness centra. Vytyčuje cíle projektu a vyjadřuje se k objektu budoucího fitness. Vyčísluje náklady spojené s jeho založením a provozem. V rámci rozvahy pak určuje prognózu, kdy začne být provozovna zisková a za jakých předpokladů.
zobrazeno: xnahoru  Klíčové slovo: cukrárna a mléčný bar
Zobrazit podnikatelský plán  Cukrárna & mléčný bar „ KOKOS“ s. r . o.
Práce charakterizuje cukrárnu KOKOS s.r.o, věnuje se jejímu zaměření, okolí, konkurenci, způsobu řízení a organizační struktuře. Poté se zabývá majetkovým vybavením a způsobem realizace podnikatelského záměru, včetně finančního plánu. V závěru autor hodnotí plán jako celek a rozhoduje se, zda by tento záměr realizoval i ve skutečnosti.
zobrazeno: xnahoru  Klíčové slovo: internetový obchod, e-shop
Zobrazit podnikatelský plán  Strategie firmy v internetovém obchodě - podnikatelský plán
Práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského plánu internetového obchodu. Nejprve analyzuje prostředí, ve kterém by firma působila z pohledu dodavatelů, zákazníků a konkurence, dále se věnuje celkové analýze trhu v této oblasti a v neposlední řadě se zamýšlí nad případnými riziky, výhodami, ale i kalkulací nákladů.
zobrazeno: xZobrazit podnikatelský plán  Zřízení dvou internetových B2C obchodů u 2 poskytovatelů zdarma (vytvoření e-shopu OsCommerce a ZenCart - vytvoření, nastavení, instalace, atd. zdarma)
V práci je velmi podrobně vysvětlen postup vytvoření dvou internetových obchodl u dvou poskytovatelů, u nichž je vytvoření e-shopu zdarma. V textu jsou popsány jednotlivé kroky od nastavení, umístění na webhosting a naplnění e-shopu výrobky. Dále se práce věnuje zhodnocení pozitiv a negativ pro prodejce, ale take pro zákazníka. Opomenuto není ani odůvodnění metodiky zpracovaní práce.
zobrazeno: x

nahoru Slovník pojmů:
  • nahoru Co je Podnikatelský plán?
Podnikatelský plán je dokument, který by měl být zpracován nejen před zahájením podnikání (založením společnosti), ale i v jeho průběhu, to je při každé změně v životě firmy. Profesionální podnikatelský záměr je základem každého dlouhodobě úspěšného podnikání a jako takový představuje zdaleka nejúčinnější způsob snižování podnikatelského rizika. Podmínkou cílevědomého podnikání v jakémkoli oboru je vytvoření přesvědčivého podnikatelského záměru, zejména v případech, kdy se chce společnost (podnikatel) ucházet o kapitál u investorů a bank.

  • nahoru Co podnikatel získá vypracováním Podnikatelského plánu?
1. Málo firem může růst bez dodatečných financí. Bez podnikatelského plánu Vám peněžní instituce půjčí jen s malou pravděpodobností.

2. Při tvorbě podnikatelského záměru si mnoho podnikatelů ověřilo, zda cena výrobků, služeb a předpokládaný obrat stačí na překročení bodu zvratu (tzv. BEP). Jak může ovlivnit vnější prostředí, konkurence jejich prodejní strategii apod.

3. "Businessplan" umožní vedení společnosti koncentrovat se na silné stránky společnosti (SWOT analýza), zároveň zvyšuje pravděpodobnost dosažení strategických cílů. To je důležité také pro společníky (akcionáře), zaměstnance a partnery podnikatele.

4. Tvorba podnikatelského plánu umožňuje zpřehlednit chod celé firmy.

Bez ohledu na výše uvedené výhody, existuje mnoho podnikatelů bez podnikatelského plánu. Zpravidla to jsou ti, kteří pracují sami, se svými zdroji a v malém. Nicméně, v každém případě se vystavují tvorbě negativních finančních důsledků a ještě častěji škodám vyplývajících z nevyužitých příležitostí. Mnoho manažerů a podnikatelů není příznivci formalizovaného explicitního podnikatelského záměru. Říkají: " Já to mám v hlavě." Takoví jednak riskují a jednak málokdy dosáhnou dlouhodobý úspěch.

  • nahoru Proč mít Podnikatelský plán?

Podnikatelský plán slouží především samotnému podnikateli jako výchozí dokument pro veškeré podnikové plánování, shrnuje podstatné informace, o jeho prostředí, jeho minulé a současné aktivity, jeho krátkodobé a dlouhodobé cíle. Je průkazným materiálem o tom, že společnost ví čeho a jak chce dosáhnout. Jednou z odlišností malého a středního podnikání od velkých firem je bohužel absence strategického plánování a podnikatelského plánu vůbec. Schopnost rozeznat potřebu podnikatelského záměru je hodnocena jako znak zralosti podnikatele a vyšší pravděpodobnost přežití společnosti. Mnoho (zejména malých) podnikatelů tvrdí, že nemusí mít tento dokument, poněvadž nepotřebují žádné cizí zdroje. Raději používají své vlastní zdroje, než aby se jejich podnikatelská idea stala předmětem kritického hodnocení. Avšak bez ohledu na to bylo prokázáno, že "úmrtnosti" nových společností (ale i jednotlivců-podnikatelů) lze vytvořením podnikatelského plánu předcházet.

Podnikatelský záměr totiž obsahuje jak krátkodobé tak dlouhodobé cíle, popis nabízených výrobků či služeb a jim odpovídající tržní příležitosti a konečně vyjasnění zdrojů a prostředků nutných k jejich realizaci v prostředí konkurence.

Samozřejmě, že příprava podnikatelského plánu není jednoduchou záležitostí. Vyžaduje si úsilí, čas a také finanční prostředky. Nicméně tato investice je návratná. Jakmile je podnikatelský záměr hotový slouží jako nástroj, který podstatně zvýší šanci dosažení stanoveného cíle cesty podnikatele.


Zdroj: www.businessplan.cz